มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 250,000 คน
ได้รับเงินหรือคะแนนทุกสัปดาห์
คะแนนพิเศษสุดๆ
5 คะแนน
การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน นี่นั่งตรงไหนถูกใจคุณ
5 คะแนน
แบบสอบถามวัดแต้มบุญ
5 คะแนน
หลักการง่ายๆ ป้องกันอัคคีภัย
5 คะแนน
แบบสำรวจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพ
4 คะแนน
เสียงกับการได้ยินแจก หูฟังSony
4 คะแนน
ว่าด้วยเรื่องของปาก วิธีการดูแลปากให้สวยใส