ประกาศรางวัล ร่วมลุ้นทุกสัปดาห์

ผู้โชคดีมี ดังนี้

สุนิสา จิตตมานนท์กุล
สายทอง ภูคำวงค์
พิยะดา มรดก
วิชญาพร  ชินรัมย์
โศรยา สุทธิศิริ
จิดาภา  ชโตลซ์
ศตพร เกษมจิตต์
นวัตมน เทพนิมิตร
เอื้ออารีย์ บุญเลิศ
ปิยะนุช รุ่งวงษ์

ขอบคุณที่เข้าร่วมสนุกค่ะ